Diễn đàn tri thức Việt Nam tại Nhật Bản presents

Diễn đàn Trí thức Việt Nam tại Nhật Bản 2021

20.11 10:00 - 21.11 20:00 @ Online via Zoom

Tickets

Vé tham gia sự kiện online

Vé tham gia sự kiện online

FREE
Choose the number of tickets and click "register". On the next screen you'll pay for them.

Event Details

1. Thành phần ban tổ chức

 • ● Hội trí thức Việt Nam tại Nhật Bản
 • ● Mạng lưới học thuật người Việt Nam tại Nhật Bản (VANJ)
 • ● Cộng đồng chuyên gia người Việt Nam tại Nhật Bản (VPJ)
 • ● Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản (VYSA)
 • ● Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt - Nhật (VJOIN)

2. Đơn vị bảo trợ:

 •  Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.
 •  Mạng lưới đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC).

3. Liên hệ:

Agenda

Buổi sáng ngày 20/11

 • Lễ khai mạc
 • Tọa đàm: “Việt Nam Chuyển mình: Giá trị mới - Cách thức mới.”

Buổi chiều ngày 20/11 và ngày 21/11

 • PHIÊN 1: Góc nhìn y sinh: Làm thế nào để sống chung với COVID-19 trong trạng thái bình thường mới?
 • PHIÊN 2: Về phát triển nền kinh tế nông nghiệp cho đồng bằng SCL
 • PHIÊN 3: E-learning: Covid-19 - Hố sâu hay là bước đệm để “cải tiến”
 • PHIÊN 4: Chuyển mình sau COVID: Hành trang cần có cho sinh viên
 • PHIÊN 5: Chuyển đổi số – Chìa khóa của SME trong Bình thường mới
 • PHIÊN 6: Smart City/ICT: Xu hướng phát triển trong tương lai

Share Event

Diễn đàn tri thức Việt Nam tại Nhật Bản

Ban tổ chức Diễn đàn tri thức Việt Nam tại Nhật Bản 2021

Thông tin liên hệ:
Email: organizers@vietnamsummit.org

  Facebook

Contact Diễn đàn tri thức Việt Nam tại Nhật Bản