Vietnamese Professionals in Japan presents

Vietnam Summit in Japan 2019

16.11 09:30 - 20:00 @ JASSO International Conference Hall

Tickets

This event has ended.

Event Details

Diễn đàn Trí thức Việt Nam tại Nhật Bản 2019 - Vietnam Summit in Japan 2019

“Make in Vietnam - Cơ hội và thách thức”

Vietnam Summit in Japan 2019, với chủ đề “Make in Vietnam – Cơ hội và thách thức”, là nơi kết nối và quy tụ cộng đồng trí thức tại Nhật để cùng thảo luận về những giải pháp, từ chính sách vĩ mô đến các sản phẩm, công nghệ mới có thể áp dụng tại Việt Nam. Đây là một bước phát triển mới của cộng đồng trí thức Việt Nam tại Nhật trong việc đóng góp vào sự phát triển đất nước trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa. Sự kiện cũng là cơ hội để trí thức Việt tại Nhật kết nối với các cơ quan, đơn vị, công ty trong nước; qua đó thúc đẩy hợp tác và triển khai các dự án cụ thể.

Sự kiện được phối hợp tổ chức bởi 3 tổ chức của người Việt tại Nhật đại diện cho giới trí thức trẻ:

  1. Mạng lưới Học thuật người Việt Nam tại Nhật Bản (VANJ)
  2. Cộng đồng chuyên gia người Việt Nam tại Nhật Bản (VPJ)
  3. Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản (VYSA)

Diễn đàn hướng đến trí thức người Việt đang học tập, làm việc, hoặc sinh sống tại Nhật hoặc trên thế giới.


AGENDA

  • 09:30 – 12:30: Phiên làm việc buổi sáng
  • 13:30 – 17:30: Phiên thảo luận chuyên đề
  • 18:00 ~ 20:00: Gala dinner

Share Event

Vietnamese Professionals in Japan

Vietnamese Professionals in Japan - Hội chuyên gia người Việt tại Nhật Bản.

  Facebook

Contact Vietnamese Professionals in Japan